Wymagane dokumenty:

  • aktualny nakaz płatniczy ustalajacy wysokość podatku rolnego oraz
  • zaświadczenie o niezaleganiu  w podatkach  z Urzedu Gminy  lub
  • dowód wpłaty do Urzedu Gminy za ostatni kwartał lub za cały rok oraz
  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu  ze składkami KRUS lub dowód dokonania opłat z okresu 3 ostatnich miesięcy oraz
  • faktury za sprzedaż produktów rolnych, zwierzęcych lub
  • decyzja o przyznaniu dopłat z ARiMR wraz Historia/wyciągiem z konta potwierdzających wpływ płatności.