Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie z firmy zatrudniającej potwierdzające współpracę wraz z informacją o średnim dochodzie z ostatnich 6 miesięcy ( o druk poproś naszego doradcę) lub
  • zawarte umowy z ostatnich 6 miesięcy  + wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający uzyskanie dochody z ostatnich 6 miesięcy lub
  • zawarte umowy z ostatnich 6 miesięcy  + potwierdzenie odbioru wykonanej pracy wystawione w formie rachunku/faktury podpisane przez zleceniodawcę z ostatnich 6 miesięcy.