Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
  • zaświadczenie o zarobkach  z średnimi miesięcznym dochodzie netto za ostanie 3 miesiące(o druk poproś naszego doradcę) lub
  • wyciąg z konta osobistego potwierdzający wysokość otrzymanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy lub
  • umowa o pracę, wraz z aneksami jeśli wystąpiły oraz paski płacowe za ostatnie 3 miesiące lub
  • PIT 11 lub PIT 40 (akceptowany do czerwca).