Wymagane dokumenty:

Pełna księgowość:

 • rachunek zysków i strat (KPiR) za rok bieżacy i poprzedni oraz
 • PIT 36/36L wraz z załącznikiem PIT/B za poprzedni rok podatkowy oraz
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami  ZUS i podatku w US lub
 • historia/wyciąg z konta firmowego /Klienta potwierdzający opłacenie ZUS i US z okresu ostatnich 3 miesięcy.

Ryczałt:

 • PIT 28 za poprzedni rok podatkowy lub
 • zaświadczenie z US o wysokości ewidencjonowanych przychodów w poprzednim roku kalendarzowym oraz
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami  ZUS i podatku w US lub
 • historia/wyciąg z konta firmowego /Klienta potwierdzający opłacenie ZUS i US z okresu ostatnich 3 miesięcy.

Karta Podatkowa:

 • decyzja o wymiarze karty podatkowej na dany rok oraz
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami  ZUS i podatku w US lub
 • historia/wyciąg z konta firmowego /Klienta potwierdzający opłacenie ZUS i US z okresu ostatnich 3 miesięcy.