Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
  • legitymacja emeryta/rencisty lub
  • wyciąg z konta osobistego za ostatni miesiąc  potwierdzający wysokość świadczenia lub
  • decyzja potwierdzająca przyznanie  i okres trwania świadczenia lub,
  • ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury/renty, lub
  • ostatni odcinek od renty lub
  • zaświadczenie z właściwego organu przyznającego świadczenie ZUS/KRUS/MSW/MON lub
  • PIT40.