Wymagane dokumenty

  • nr księgi wieczystej mieszkania/domu
  • nr księgi wieczystej gruntu na której stoi blok (spółdzielcze prawo własności).