Wymagane dokumenty (na pierwsze spotkanie z doradcą):

  • nr księgi wieczystej działki
  • projekt budowlany (powierzchnia użytkowa domu)