Wymagane dokumenty:

  • aktualny wpis/decyzja o  wpisie lub zaświadczenie do rejestru wykonywanego zawodu lub
  • ważna legitymacja/certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu lub
  • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wnioskowanie o udzielenie Kredytu.